Hệ thống máy lạnh Multi - Daikin

Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA50RV1V
11.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA60RV1V
13.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Cassette Multi Daikin FFA25RV1V
8.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Cassette Multi Daikin FFA35RV1V
9.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM25RVMV
3.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM35RVMV
4.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM50RVMV
6.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM60RVMV
8.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi Daikin 3MKM52RVMV
23.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi Daikin 4MKM68RVMV
28.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi Daikin 4MKM80RVMV
33.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi Daikin 5MKM100RVMV
40.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Multi-S Daikin 3,0HP(1 Dàn nóng 3 dàn lạnh)
33.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Multi Daikin 4MKM100RVMV(1 Nóng + 4 Lạnh)
61.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Multi Daikin 4MKM80RVMV(1 Nóng + 3 Lạnh)
50.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện