Máy lạnh âm trần - Mitsubishi Electric

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM
27.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM
28.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM
33.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1.TH
21.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện