Máy lạnh âm trần - Panasonic

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-S-18PU1H5/U-18PV1H5
21.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-18PU2H5-8/U-18PS2H5
24.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5
25.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-43PU2H5-8/U-43PS2H5
41.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện