Máy lạnh âm trần - Panasonic

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-S-18PU1H5/U-18PV1H5
24.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-18PU2H5-8/U-18PS2H5
24.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-21PU2H5-8
30.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5
25.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5/U-28PV1H5
29.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-24PU2H5-8
31.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5
31.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-30PU2H5-8
34.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-40PU1H5/U-40PV1H5
33.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-34PU2H5-8
37.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-43PU2H5-8
41.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-45PU1H5/U-45PV1H5
39.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện