Máy lạnh áp trần - Toshiba

26.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
31.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
39.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện