Máy lạnh Casper

Máy lạnh Casper SC-09TL32 Mono
4.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-12TL32 Mono
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-18TL22 Mono
9.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter HC-09IA32
5.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter IC-09TL32
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter HC-12IA32
7.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter IC-12TL32
7.050.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter HC-18IA32
12.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL22
22.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL22
26.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL22
33.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL22
17.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL22
19.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL22
29.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện