Máy lạnh Casper

Máy lạnh Casper GC-09TL22 (Inverter)
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper IC-12TL22 Inverter
7.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-09TL22 Mono
5.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-18TL22 Mono
10.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL22
22.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL22
26.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL22
33.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11
17.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11
19.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11
29.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Di Động Casper PC-09TL22
7.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Di Động Casper PC-12TL22
8.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện