Máy lạnh Funiki

Máy Lạnh Funiki SC09MMC
4.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SC24MMC
11.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SSC12MMC
6.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SSC18MMC
8.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18
15.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC21
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27
18.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36
24.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện