Máy lạnh Funiki

Máy Lạnh Funiki SC09MMC
4.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Funiki Inverter HIC09MMC Gas R32
5.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SC12MMC
6.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Funiki Inverter HIC12MMC Gas R32
6.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SC18MMC
8.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Funiki Inverter HIC18MMC Gas R32
9.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SC24MMC
11.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Funikin CC18MMC
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Funikin CC24MMC
18.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Funikin CC36MMC
25.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Funikin CC50MMC
31.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18
15.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC21
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27
18.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36
24.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện