Máy lạnh Funiki

Máy Lạnh Funiki 12.000BTU SSC12MMC
6.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki 18.000BTU SSC18MMC
8.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki 24.000BTU SC24MMC
11.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki 9.000BTU SC09MMC
4.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC24N – 2.5HP
20.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm Trần Funiki CC27N – 3HP
21.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18
15.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC21
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27
18.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36
24.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC42
28.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện