Máy lạnh Hitachi

Máy lạnh Inverter Hitachi Ras-X10CGV
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Inverter Hitachi Ras-X13CGV
9.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Inverter Hitachi Ras-X18CD
15.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh treo trường Hitachi Ras-F13CF
6.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh treo tường Hitachi Ras-F18CF
11.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện