Máy lạnh LG

Máy lạnh LG inverter V10APF
10.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V10ENW
6.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG inverter V13APF
11.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V13ENS
7.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V18ENF
12.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter 2.5 HP V24ENF
15.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6
21.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6/ ATUQ24GPLE6
23.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE6/ ATUQ36GNLE6
30.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6/ ATUQ48GMLE6
35.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3
23.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3/APUQ30GR5A3
28.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3
38.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFAO
69.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện