Máy lạnh LG

Máy lạnh LG Inverter V10ENW1
6.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V13ENS1
7.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V18ENF1
12.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V24ENF1
15.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE7/ ATUQ18GPLE7
22.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE7/ ATUQ24GPLE7
25.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần LG ATNQ30GNLE7/ ATUQ30GNLE7
30.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE7/ ATUQ36GNLE7
33.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE7/ ATUQ48GMLE7
36.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3
25.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3/APUQ30GR5A3
29.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3
40.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFAO
75.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần 1 cửa Multi LG AMNQ09GTUA0
7.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần 1 cửa Multi LG AMNQ12GTUA0
7.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần 1 cửa Multi LG AMNQ18GTTA0
9.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần 1 cửa Multi LG AMNQ24GTTA0
10.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJA0
5.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJA0
6.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKA0
7.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ24GSKA0
7.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi 2.5HP LG A2UQ24GFD0
18.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi 2HP LG A2UQ18GFD0
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi 3.5HP LG A3UQ30GFD0
19.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi 4HP LG A4UQ36GFD0
26.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi 5HP LG A5UQ48GFA1
36.050.000 VNĐ
Tiết kiệm điện