Máy lạnh Mitsubishi Electric

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS25VF
6.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS35VF
8.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF
13.250.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS60VF
19.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF Inverter
8.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF Inverter
10.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF Inverter
16.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP60VF Inverter
23.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện