Máy lạnh Mitsubishi Heavy

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 Mono
6.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5
7.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5/ SRC12CT-S5
8.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5
13.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5
17.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 Inverter
21.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5(2020)
10.250.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT100VG/FDC100VNP
40.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP
29.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5
33.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5/FDC125CSV-S5
36.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5
40.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5
21.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5
26.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter FDT140VG/FDC140VNA
52.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter FDT50VG/SRC50ZSX-S
27.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện