Máy lạnh Nagakawa

Máy lạnh Nagakawa NS-C09TL (2018)
4.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL (2018)
5.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C18TL (2018)
8.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C24TL (2018)
11.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa Inverter NIS-C09IT
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa Inverter NIS-C12IT
6.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa Inverter NIS-C18IT
10.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Âm Trần Nagakawa NT-C2836M
19.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Âm Trần Nagakawa NT-C3636M
25.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Âm Trần Nagakawa NT-C5036M
29.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Nagakawa NT-C1836M
15.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy làm mát Nagakawa NFC668
5.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy làm mát Nagakawa NFC888
5.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Tủ đứng Nagakawa 2 chiều inverter NIP-A30DC
19.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Tủ Đứng Nagakawa NP-C 28DHS
16.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Tủ Đứng Nagakawa NP-C 50DHS
26.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Tủ Đứng Nagakawa NP-C100DL
57.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện