Máy lạnh panasonic

Máy lạnh Panasonic CU/CS N12WKH-8 (2020) Mono
9.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12VKH-8 Mono
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU12WKH-8
11.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU18WKH-8
17.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU9WKH-8
9.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (2020) Mono
7.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-S-18PU1H5/U-18PV1H5
21.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-18PU2H5-8/U-18PS2H5
24.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5
25.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-43PU2H5-8/U-43PS2H5
41.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH
18.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH
27.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-C18FFH
18.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH
36.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện