Máy lạnh Samsung

Máy lạnh Samsung Inverter AR09TYHQASINSV
6.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Samsung Inverter AR12TYHQASINSV
7.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Samsung Inverter AR18TYHQASINSV
11.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Non-Inverter Samsung AC052NN4SEC/EA
20.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Non-Inverter Samsung AC071NN4SEC/EA
23.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Non-Inverter Samsung AC090NN4SEC/EA
27.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Non-Inverter Samsung AC100NN4SEC/EA
29.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Non-Inverter Samsung AC120NN4SEC/EA
31.450.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Non-Inverter Samsung AC140NN4SEC/EA
35.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Tủ đứng Samsung Inverter AC036KNPDEC/SV
44.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Tủ đứng Samsung Inverter AC048KNPDEC/SV
53.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện