Máy lạnh Sharp

Máy lạnh Sharp Inverter AH-X9XEW
6.050.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp AH-X12XEW
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter AH-X18XEW
11.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW
18.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW
20.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW
27.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW
29.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện