Máy lạnh Sumikura

Máy lạnh Sumikura APS/APO-092/Titan Mono
4.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092DC Inverter
6.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120/Titan Mono
6.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120DC Inverter
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Sumikura APC/APO-180
18.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Sumikura APC/APO-240
22.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Sumikura APC/APO-280
28.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Sumikura APC/APO-360
27.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-210
16.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-280
21.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-360
26.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-480
29.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện