Máy lạnh treo tường - Mitsubishi Electric

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF
8.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF
8.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF
10.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi MS-HP25VF
6.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện