Máy lạnh treo tường - Mitsubishi Heavy

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1 HP SRK09CRR-S5
6.150.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5/ SRC12CT-S5
8.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5
16.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5(2020)
7.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5(2020)
10.250.000 VNĐ
Tiết kiệm điện