Máy lạnh treo tường - Mitsubishi Heavy

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 Mono
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5
7.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5/ SRC12CT-S5
8.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5
13.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5
18.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 Inverter
21.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5(2020)
10.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện