Máy lạnh treo tường - Mitsubishi Heavy

Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5/ SRC09CTR-S5
6.050.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5/ SRC12CT-S5
8.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5/ SRC18CS-S5
12.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Mitsubishi Heavy SRK10YT-S5/ SRC10YT-S5
7.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5/ SRC13CRS-S5
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Mitsubishi Heavy SRK13YW-W5/ SRC13YW-W5
10.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Mitsubishi Heavy SRK18YT-S5/ SRC18YT-S5
17.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5/ SRC19CSS-S5
15.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5/ SRC24CS-S5
16.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5/SRC24YW-W5
21.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5/ SRC25CSS-S5(Sang Trọng)
20.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện