Máy lạnh treo tường - Panasonic

Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (2020) Mono
7.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N12WKH-8 (2020) Mono
9.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N18XKH-8 Mono
14.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N24XKH-8 Mono
20.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU9XKH-8
9.250.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU12XKH-8
11.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU18XKH-8
17.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU24XKH-8
24.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U9XKH-8 Inverter
10.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U12XKH-8 Inverter
12.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U18XKH-8 Inverter
19.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U24XKH-8 Inverter
26.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS XU9XKH-8 Inverter
11.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS XU12XKH-8 Inverter
13.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS XU18XKH-8 Inverter
21.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện