Máy lạnh treo tường - Panasonic

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9VKH-8
7.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12VKH-8
9.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N18VKH-8
14.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24VKH-8
20.250.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9VKH-8
8.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12VKH-8
10.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU18VKH-8
17.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU24VKH-8
22.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9VKH-8
9.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12VKH-8
11.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U18VKH-8
18.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U24VKH-8
25.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Inverter CU/CS-XU9UKH-8(Cao cấp)
10.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Inverter CU/CS-XU12UKH-8(Cao cấp)
13.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Inverter CU/CS-XU18UKH-8(Cao cấp)
19.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Inverter CU/CS-XU24UKH-8(Cao cấp)
27.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Panasonic CU/CS VU09UKH-8(Sang Trọng)
14.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Panasonic CU/CS VU12UKH-8(Sang Trọng)
14.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Panasonic CU/CS VU18UKH-8(Sang Trọng)
23.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện