Máy lạnh treo tường - Panasonic

Máy lạnh Panasonic CU/CS N12WKH-8 (2020)
9.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12VKH-8
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8
8.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-U9TKH-8
9.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-PU12UKH-8
10.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (2020)
7.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Panasonic XPU12WKH-8(2020)
10.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Panasonic XPU18WKH-8(2020)
16.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Panasonic CU/CS XPU9WKH-8 (2020)
8.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện