Máy lạnh treo tường - Panasonic

Máy lạnh Panasonic CU/CS N12WKH-8 (2020) Mono
9.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12VKH-8 Mono
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU12WKH-8
11.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU18WKH-8
17.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU9WKH-8
9.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (2020) Mono
7.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện