Máy lạnh treo tường

Máy lạnh AQUA AQA-KCRV9WNZ Inverter
6.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh AQUA AQA-KCRV12WNZ Inverter
7.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh AQUA AQA-KCRV18WNZ Inverter
12.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh AQUA AQA-KCRV24WNZ Inverter
19.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-09TL32 Mono
4.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-12TL32 Mono
6.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-18TL22 Mono
9.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux ESM09CRO-A5
6.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux ESM12CRO-A5
7.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux ESM18CRO-A1
11.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRO-A1
12.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Hitachi Ras-F13CF
6.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Hitachi Ras-F18CF
11.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Inverter Hitachi Ras-X10CGV
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Inverter Hitachi Ras-X13CGV
9.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Midea MSAFB-10CRN8
4.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Midea MSAFB-13CRN8
6.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Midea MSAFB-18CRN8
9.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS25VF
7.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS35VF
9.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện