Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh AQUA-KCR09JA
5.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh AQUA-KCR18JA
9.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh AQUA-KCRV09
5.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh AQUA-KCRV12
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh AQUA-KCRV18
11.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Gree GWC-09QB (Gas R410A)
5.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Gree GWC-12QC (Gas R410A)
6.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Gree GWC-18QD (Gas R410A)
9.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Gree GWC-24QE (Gas R410A)
13.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Inverter Hitachi Ras-X10CGV
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Inverter Hitachi Ras-X13CGV
9.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Inverter Hitachi Ras-X18CD
15.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh LG V13ENS
7.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh LG V18ENF
12.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Midea MSAFB-10CRN8
4.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Midea MSAFB-13CRN8
6.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Midea MSAFB-18CRN8
9.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5/ SRC09CTR-S5
6.050.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5/ SRC12CT-S5
8.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5/ SRC18CS-S5
12.650.000 VNĐ
Tiết kiệm điện