Máy lạnh treo tường

Máy lạnh AQUA AQA-KCRV9WNZ Inverter
6.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh AQUA AQA-KCRV12WNZ Inverter
7.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh AQUA AQA-KCRV18WNZ Inverter
12.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh AQUA AQA-KCRV24WNZ Inverter
19.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper GC-09TL22 (Inverter)
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper IC-12TL22 Inverter
7.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-09TL22 Mono
5.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-18TL22 Mono
10.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin 1.0 HP FTC25NV1V/RC25NV1V Mono
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV Inverter
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV Inverter
8.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV Inverter
10.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Hitachi Ras-F13CF
6.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Hitachi Ras-F18CF
11.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Inverter Hitachi Ras-X10CGV
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Inverter Hitachi Ras-X13CGV
9.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V10ENW
6.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V13ENS
7.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V18ENF
12.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Midea MSAFB-10CRN8
4.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện