Máy lạnh tủ đứng - Daikin

28.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
32.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
37.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
42.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
46.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
49.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
56.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
63.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện