Máy lạnh tủ đứng - Daikin

Máy Lạnh Daikin FVRN 71BXV1
28.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FVRN100BXV1
32.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FVRN125BXV1
36.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FVRN140BXV1
44.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVQ 71CVEB Inverter
42.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVQ100CVEB Inverter
49.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVQ125CVEB Inverter
56.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVQ140CVEB Inverter
58.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN160BXV1
50.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện