Máy lạnh tủ đứng - Daikin

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V Mono
28.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V/RR100CBXV1V Mono
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V Mono
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V
44.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V
50.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện