Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL
55.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DHS
18.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DHS
25.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL22
17.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL22
19.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL22
29.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18
15.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC21
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27
18.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36
24.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K3NNB1A
17.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K3NNB1A
20.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A
30.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A
31.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC48AH-M3NTB1A
36.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC55AH-M3NTB1A
43.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Tủ đứng Midea MFPA-28CRN1
19.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH
18.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH
28.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện