Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL
55.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DHS
18.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DHS
25.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11
17.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11
19.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11
29.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA125AMVM/RZF125CVM inverter
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM/RZF71CV2V inverter
42.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V Mono
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V Mono
27.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18
15.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC21
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27
18.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36
24.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3
23.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3/APUQ30GR5A3
28.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3
38.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Tủ đứng Midea MFPA-28CRN1
19.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP
60.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện