Máy lạnh

Máy lạnh LG Inverter V18ENF1
12.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU9XKH-8
9.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-280/Titan Mono
14.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Mono RAS-H18U2KSG-V
12.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1 Mono
36.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-24PU2H5-8
31.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter HC-18IA32
13.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA35UAVMV (2020) Inverter
10.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Funiki Inverter HIC18MMC Gas R32
9.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V24ENF1
15.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU12XKH-8
11.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092DC Inverter
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H18C3KCVG-V
14.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V
44.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 Mono
39.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5
31.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA50UAVMV (2020) Inverter
16.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SC24MMC
11.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện