Máy lạnh

Máy lạnh Gree GWC24KE-K6N0C4 Mono
15.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU18XKH-8
17.150.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120DC Inverter
7.150.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18PKCVG-V
16.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Mono RAS-H24U2KSG-V
16.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 Mono
43.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-30PU2H5-8
34.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA60UAVMV (2020) Inverter
22.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU24WKH-8
23.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-180DC Inverter
12.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-40PU1H5/U-40PV1H5
33.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV Inverter
9.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U9VKH-8 (2019) Inverter
9.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-240DC Inverter
15.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H24PKCVG-V
20.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V
50.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-34PU2H5-8
37.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-43PU2H5-8
41.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-45PU1H5/U-45PV1H5
39.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện