Công trình nhà xưởng ở khu công nghiệp Hiệp Phước – Nhà Bè.

Địa điểm: Khu công nghiệp Hiệp Phước – Nhà Bè

Số Lượng7 bộ máy lạnh âm trần Panasonic S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8+MẶT NẠ CZ-KPU3H+ REMOTE CZ-RL013UH

Đơn vị thi công: Máy Lạnh Bluesea

Thời gian hoàn thành: 5 ngày.

Chủ đầu tư: Mr Hồ Tiên Sinh