Máy lạnh Toshiba

Máy Lạnh Toshiba H10QKSG-V(2017)
6.250.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba H10U2KSG(2018)
6.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba H13U2KSG (2018)
8.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba H18U2KSG-V (2018)
13.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba H24U2KSG(2018)
16.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba Inverter RAS-H10D1KCVG-V
7.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba Inverter RAS-H13C1KCVG-V
9.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba H10PKCVG-V Inverter (2019)
9.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba H10PKCVG-V(2017)
9.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba H13PKCVG-V(2017)
11.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba H18PKCVG-V(2017)
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba H24PKCVG-V(2017)
20.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba RAS-H10G2KCVP-V
14.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba RAS-H13G2KCVP-V
16.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Toshiba RAS-H18G2KCVP-V
20.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter RAV-SE1001UP
37.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter RAV-SE1251UP
40.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba Inverter RAV-SE561UP
24.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba Inverter RAV-SE801UP
32.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Toshiba inverter  RAV-SE561CP
23.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE1001CP
37.250.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE801CP
27.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện