Máy lạnh Toshiba

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D1KCVG-V
9.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D2KCVG-V
7.450.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10XKCVG-V
9.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18PKCVG-V
16.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V Mono
6.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP
38.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP
41.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP
2.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP
28.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện