Máy lạnh Toshiba

Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H13C4KCVG-V
9.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Mono RAS-H18U2KSG-V
13.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H18C4KCVG-V
15.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Mono RAS-H24U2KSG-V
16.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H24PKCVG-V
20.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP
24.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP
28.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP
38.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP
41.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện