Máy lạnh Toshiba

Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V Mono
6.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D2KCVG-V
7.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Mono RAS-H13U2KSG-V
8.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H13C3KCVG-V
9.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Mono RAS-H18U2KSG-V
12.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H18C3KCVG-V
14.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18PKCVG-V
16.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Mono RAS-H24U2KSG-V
16.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H24PKCVG-V
20.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP
24.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP
28.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP
38.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP
41.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện