Máy lạnh

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL
55.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DHS
18.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DHS
25.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh AQUA AQA-KCRV9WNZ Inverter
6.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần 1 cửa Multi LG AMNQ09GTUA0
7.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần 1 cửa Multi LG AMNQ12GTUA0
8.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần 1 cửa Multi LG AMNQ18GTTA0
9.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần 1 cửa Multi LG AMNQ24GTTA0
10.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần multi Daikin FFA25RV1V
8.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần Multi Daikin FFA35RV1V
10.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần Multi Daikin FFA50RV1V
11.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần Multi Daikin FFA60RV1V
13.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM25RVMV
3.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM35RVMV
4.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM50RVMV
6.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM60RVMV
8.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM71RVMV
8.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJA0
5.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJA0
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện