Máy lạnh

Máy lạnh tủ đứng M Heavy FSHZ-5001/FCHZ-5001
27.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Mitsubishi Heavy FSHZ-2801/FCHZ-2801
Tủ đứng Nagakawa 2 chiều inverter NIP-A30DC
19.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Tủ Đứng Nagakawa NP-C 28DHS
16.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Tủ Đứng Nagakawa NP-C 50DHS
26.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Tủ Đứng Nagakawa NP-C100DL
57.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-210
16.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-210 (Sao chép)
16.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-240
19.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-280
20.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-360
25.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-480
29.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-500
31.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-600
33.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FVRN 71BXV1
28.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FVRN100BXV1
32.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FVRN125BXV1
36.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FVRN140BXV1
44.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện