Máy lạnh

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL
55.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DHS
18.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DHS
25.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh AQUA AQA-KCRV9WNZ Inverter
6.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh âm trần multi Daikin FFA25RV1V
8.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng máy lạnh Daikin multi 5MKM100RVMV
41.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM/RZFC100DVM Inverter
38.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM/RZFC50DVM Inverter
25.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV1 Mono
28.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 Mono
31.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6
21.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM
27.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM
28.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM
33.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1.TH
21.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT100VG/FDC100VNP
40.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5