Công trình ở xã Mỹ Đông- Tháp Mười – Đồng Tháp

Khách hàngCÔNG TY GARMENTS – ĐỒNG THÁP

Hạng mụcMÁY LẠNH TOSHIBA:  14 bộ H13U2KCVG-V + 2 bộ H18U2KCVG-V

Thời gian : 10/2019

Đơn vị thi công: Công ty tư vấn và thương mại Bluesea