Máy lạnh âm trần - Toshiba

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP
23.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP
28.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP
36.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP
39.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện