Máy lạnh âm trần

Âm Trần Inverter Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC100VNP
41.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Âm Trần Inverter Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC90VNP
38.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Âm Trần Inverter Mitsubishi Heavy FDT125VG/FDC125VNA
52.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Âm Trần Nagakawa NT-C2836M
19.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Âm Trần Nagakawa NT-C3636M
25.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Âm Trần Nagakawa NT-C5036M
29.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Nagakawa NT-C1836M
15.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-180
17.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-240
21.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-280
23.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-360
27.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-480
34.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-500
34.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-600
37.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic S-18PU1H5/U-18PV1H5
21.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic S-22PU1H5/U-22PV1H5
23.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5
25.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic S-28PU1H5/U-28PV1H5
29.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5
31.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện