Máy lạnh âm trần - Daikin

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM/RZFC100DVM
38.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM/RZFC50DVM
25.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV1
28.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19
31.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện