Máy lạnh daikin

Máy lạnh Daikin 1.0 HP FTC25NV1V/RC25NV1V Mono
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTF25UV1V Mono
7.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTF35UV1V Mono
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA25UAVMV (2020) Inverter
8.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA35UAVMV (2020) Inverter
10.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV Inverter
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV Inverter
8.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV Inverter
10.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM/RZFC100DVM Inverter
38.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM/RZFC50DVM Inverter
25.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV1 Mono
28.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 Mono
31.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA125AMVM/RZF125CVM inverter
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM/RZF71CV2V inverter
42.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V Mono
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V Mono
27.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1
15.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V/BRC7NU66
23.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1
33.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1V/RNQ48MY1/BRC7NU66
36.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1
23.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1
28.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1(Y1)
29.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1
33.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh âm trần multi Daikin FFA25RV1V
8.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng máy lạnh Daikin multi 5MKM100RVMV
41.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh multi Daikin 4MKM80RVMV
50.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện