Máy lạnh âm trần - Funiki

Máy lạnh Âm trần Funikin CC18MMC
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Funikin CC24MMC
18.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Funikin CC36MMC
25.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Funikin CC50MMC
31.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện