Máy lạnh âm trần - Sumikura

Máy lạnh Sumikura APC/APO-180
17.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-240
21.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-280
23.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-360
27.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-480
34.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-500
34.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APC/APO-600
37.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện