Máy lạnh âm trần - Sumikura

Máy lạnh Âm trần Sumikura APC/APO-180
18.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Sumikura APC/APO-240
22.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Sumikura APC/APO-280
28.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Sumikura APC/APO-360
27.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện