Máy lạnh áp trần - Daikin

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1
15.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV1
19.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V
24.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1
33.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1V/RNQ48MY1
38.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện