Máy lạnh Multi LG

Dàn lạnh Âm trần 1 cửa Multi LG AMNQ09GTUA0
7.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần 1 cửa Multi LG AMNQ12GTUA0
7.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần 1 cửa Multi LG AMNQ18GTTA0
9.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh Âm trần 1 cửa Multi LG AMNQ24GTTA0
10.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJA0
5.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJA0
6.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKA0
7.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ24GSKA0
7.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi 2.5HP LG A2UQ24GFD0
18.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi 2HP LG A2UQ18GFD0
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi 3.5HP LG A3UQ30GFD0
19.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi 4HP LG A4UQ36GFD0
26.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Dàn nóng Multi 5HP LG A5UQ48GFA1
36.050.000 VNĐ
Tiết kiệm điện