Máy lạnh treo tường - Casper

Máy lạnh Casper GC-09TL22 (Inverter)
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper IC-12TL22 Inverter
7.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-09TL22 Mono
5.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-18TL22 Mono
10.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện