Máy lạnh treo tường - Casper

Máy lạnh Casper SC-09TL32 Mono
5.150.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-12TL32 Mono
6.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-18TL22 Mono
9.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter HC-09IA32
6.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter HC-12IA32
7.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter HC-18IA32
13.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện