Máy lạnh treo tường - Casper

Máy lạnh Casper GC-09TL22 (Inverter)
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper GC-12TL22
7.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-09TL22
5.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-18TL22
10.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện