Máy lạnh treo tường - Casper

Máy Lạnh Casper  IC-09TL22 Inverter
6.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Casper IC-12TL33 Inverter
7.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Casper IC-24TL22 Inverter
16.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Casper SC-09TL22
5.150.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Casper SC-12TL22
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-18TL22
10.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện