Máy lạnh treo tường - Daikin

Máy lạnh Daikin 1.0 HP FTC25NV1V/RC25NV1V
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTF25UV1V
7.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTF35UV1V
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA25UAVMV (2020)
8.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA35UAVMV (2020)
10.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV
8.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV
10.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện