Máy lạnh treo tường - Daikin

Máy Lạnh Daikin FTC25NV1V
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTC35NV1V
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTC50NV1V
14.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTC60NV1V
20.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKQ25SAVMV(Gas R32)
8.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKQ35SAVMV(Gas R32)
10.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKQ50SAVMV(Gas R32)
17.250.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKQ60SVMV(Gas R32)
23.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKC25UAVMV(Model 2019)
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKC35UAVMV(Model 2019)
11.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKC50UVMV(Model 2019)
18.050.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKC60UVMV(Model 2019)
24.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKC71UVMV(Model 2019)
28.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKS25GVMV(Gas R410A)
10.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKS35GVMV(Gas R410A)
12.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKS50GVMV(Gas R410A)
19.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKS60GVMV(Gas R410A)
27.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Daikin FTKS71GVMV(Gas R410A)
30.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện