Máy lạnh treo tường - Daikin

Máy lạnh Daikin FTF25UV1V Mono
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTF35UV1V Mono
9.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin 2.0 HP FTC50NV1V/RC50NV1V Mono
14.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1V/RC60NV1V Mono
20.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA25UAVMV (2020) Inverter
8.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA35UAVMV (2020) Inverter
10.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA50UAVMV (2020) Inverter
16.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA60UAVMV (2020) Inverter
22.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV Inverter
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV Inverter
11.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV/RKC50UVMV Inverter
18.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC60UAVMV/RKC60UVMV Inverter
24.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện