Máy lạnh treo tường - Daikin

Máy lạnh Daikin 1.0 HP FTC25NV1V/RC25NV1V
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV
8.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV
10.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện