Máy lạnh treo tường - Daikin

Máy lạnh Daikin 1.0 HP FTC25NV1V/RC25NV1V Mono
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTF25UV1V Mono
7.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTF35UV1V Mono
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA25UAVMV (2020) Inverter
8.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA35UAVMV (2020) Inverter
10.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV Inverter
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV Inverter
8.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV Inverter
10.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện