Máy lạnh treo tường - Funiki

Máy Lạnh Funiki 12.000BTU SSC12MMC
6.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki 18.000BTU SSC18MMC
8.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki 24.000BTU SC24MMC
11.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki 9.000BTU SC09MMC
4.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện