Máy lạnh treo tường - Hitachi

Máy lạnh Hitachi Ras-F13CF
6.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Hitachi Ras-F18CF
11.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Inverter Hitachi Ras-X10CGV
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Inverter Hitachi Ras-X13CGV
9.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện