Máy lạnh treo tường - LG

6.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
7.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
13.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện