Máy lạnh treo tường - LG

Máy lạnh LG Inverter V10ENW1
6.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V13ENS1
7.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V18ENF1
12.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V24ENF1
15.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện