Máy lạnh treo tường - LG

6.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
7.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
13.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
16.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện