Máy lạnh treo tường - LG

Máy Lạnh LG V10ENW
6.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh LG V13ENS
7.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh LG V18ENF
12.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh LG V24ENF
15.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện