Máy lạnh treo tường - Reetech

Máy Lạnh Reetech RT09
5.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT12
6.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Reetech RT18
8.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Reetech RT24
12.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Reetech RTV/RCV09 Inverter
6.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Reetech RTV/RCV12 Inverter
7.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Reetech RTV/RCV18 Inverter
12.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Reetech RTV/RCV24 Inverter
13.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện