Máy lạnh treo tường - Reetech

Máy lạnh Reetech RT/RC09
5.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT/RC12 Mono
6.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV09 Inverter
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV12 Inverter
7.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện