Máy lạnh treo tường - Reetech

Máy lạnh Reetech RT/RC09
5.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT/RC12 Mono
6.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT18/RC18
8.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT24/RC24
12.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV09 Inverter
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV12 Inverter
7.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV18-BFA Inverter
11.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV24-BFA Inverter
13.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện