Máy lạnh treo tường - Reetech

Máy lạnh Reetech RT/RC09
5.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT/RC12 Mono
6.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT18/RC18
9.650.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT24/RC24
13.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV09 Inverter
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV12 Inverter
7.650.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV18-nverter
12.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV24- Inverter
14.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện