Máy lạnh Reetech

Máy lạnh Reetech RT/RC09
5.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT/RC12 Mono
6.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT18/RC18
9.650.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT24/RC24
13.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV09 Inverter
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV12 Inverter
7.650.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV18-nverter
12.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV24- Inverter
14.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Áp trần Reetech RU/RC18
15.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Áp trần Reetech RU/RC24
18.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Áp trần Reetech RU/RC36
31.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Áp trần Reetech RU/RC48
34.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Âm trần Reetech RGT24
23.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Âm trần Reetech RGT36
32.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Âm trần Reetech RGT48
35.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Âm trần Reetech RGT18
19.150.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ đứng Reetech RF24
19.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ đứng Reetech RF36
27.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ đứng Reetech RF48
29.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ đứng Reetech RF60
38.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện