Máy lạnh treo tường - Sharp

Máy Lạnh Sharp X09VEW(2018)
6.150.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Sharp X12VEW(2018)
7.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Sharp X18VEW(2018)
11.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Sharp X24VEW(2018)
13.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện