Máy lạnh treo tường - Sumikura

Máy lạnh Sumikura APS/APO-092/Titan Mono
4.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120/Titan Mono
6.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-180/Titan Mono
9.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-240/Titan Mono
12.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-280/Titan Mono
14.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092DC Inverter
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120DC Inverter
7.150.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-180DC Inverter
12.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-240DC Inverter
15.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện