Máy lạnh tủ đứng - LG

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3
23.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3/APUQ30GR5A3
28.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3
38.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFAO
69.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện