Máy lạnh tủ đứng - Panasonic

Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH
18.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH
27.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH
36.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện