Máy lạnh tủ đứng - Reetech

Máy Lạnh Tủ đứng Reetech RF24
19.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ đứng Reetech RF36
27.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ đứng Reetech RF48
29.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ đứng Reetech RF60
38.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện