Máy lạnh tủ đứng - Sumikura

Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-210
16.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-240
18.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-280
21.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-360
26.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-480
29.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện